انشتین و مجلس هفتم
انشتين ، دانشمند بزرگ آلمانی ، مي گويد دو چيز انتها ندارند؛ يکي کهکشانها و ديگري حماقت بشر که البته من در اولي شک دارم.
توضيح مقتضی : مرحوم عمو آلبرت اين سخن را سالها پيش از تشکيل مجلس هفتم گفته بود.
2 Comments:
Blogger rubarzan said...
it is easier to sleep with the chadore.

Anonymous mansour said...
are adame koskholamm payan pazir nist!vaghean che axe zayeeie az in 2 ta zane!chishon malome!