گزارش نشست لندن

امروز در لندن سمینار مخالفان حملۀ آمریکا به ایران بود با حضور شیرین عبادی ، تونی بن(Tony Benn)، لوییس کریستین و چند تن دیگر.
من البته نرفته بودم که شیرین عبادی را ببینم ؛ بلکه بیشتر برای دیدن تونی بن رفته بودم. او که از سیاستمداران قدیمی انگلیسی است ، سالها پیش وزیر انرژی بود و بعد هم عضو پارلمان انگلیس. از آن چپ های دو آتشه یا به عبارتی فناتیک. کوتاه صحبت کرد و از این فرصت هم مثل سایر اوقات استفاده کرد تا به امپریالیسم آمریکا و جرج بوش فحش بدهد ، البته با حفظ ادب دیپلماتیک. خدا پدرش را بیامرزد که اسمی هم از دکتر محمد مصدق برد و او را یک قهرمان ملی خواند که انگلیسیها (یعنی خودشان) را از ایران بیرون کرد. البته که آقای بن از این موقعیت برای تحکیم موضع چپ خود استفاده کرد وگرنه فکر نمی کنم چندان دلش به حال ما سوخته باشد.

شیرین عبادی هم در آخر کمی صحبت کرد و مشکلات مردم ایران را به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم کرد و نهایتا نتیجه گرفت که جنگ مشکل دموکراسی در ایران را حل نمی کند.

در این میان یک خانم فیلمساز هم بود که در بارۀ اوضاع داخلی ایران صحبت کرد و آنقدر از وضعیت خوب مردم تعریف کرد که آب از لب و لوچۀ آنهمه انگلیسی که در سالن بودند راه افتاد. ما هم کم کم داشت باورمان می شد که صحبتش تمام شد و چرت ما هم پاره.

کلا محور بحث ها این بود که انرژی هسته ای حق مسلم ماست و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
با خودم فکر کردم که اگر احمدی نژاد دشمنانی مثل اینها دارد ، دوست می خواهد چه کار؟

تازه از راه رسیده ام و نمی توانم بیشتر بنویسم. بعدا ادامۀ ماجرا را خواهم نوشت .

کابوس نگار اقلیمی – لندن
1 Comments:
Anonymous خدنگ said...
راپورت دادن اومدیم ئیئیم بابا یه خدنگ دریگه هست اینجاها...... فعلا تا بعد هم اسم متفکر من!!!!!!!!!!!!!