مدتی این مثنوی تاخیر شد
به قول مولانا، مدتی این مثنوی تاخیر شد.
به هزار و یک دلیل که راستش نه در حوصلۀ شماست و نه خودم ، مدتی اینجا به روز نشد. چیز مهمی هم نیست. حالا آمده ام کرکره ها را بالا بزنم. کمکی گردگیری لازم دارد.