حیلت رها کن عاشقا
گاهی البته می شود اندکی صفا کرد و به گور پدر دنیا هم خندید. دستمایه اش می تواند یک ساغر مینایی باشد یا ساز سحرآمیز مسعود شعاری که سه تار را دیگرگونه می نوازد و می بردت به دنیایی دیگر.برچسب‌ها:

1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
harf nadasht !