آخ! منو کشتی سید حسن!
ای عاشقان ! اندوه لبنان کشت ما را

عکس سمت راست سیدحسن نصرالله است که نیاز به معرفی ندارد و دست چپی یکی از عکسهای شوی ساحلی بیکینی در لبنان می باشد. آخ ! شرمنده ، اشتباه شد. دست چپ و راستم را گم کردم ، بسکه شبیهند لامروت ها!
من عقیده دارم که زیارت لبنان به هر مرد مسلمان انقلابی واجب است. این آقای سمت چپی حدود دو سال پیش دو تا سرباز اسرائیلی را گروگان گرفت و این باعث شد که اسرائیل خاک بیروت را شخم بزند. حیف نیست شما را به خدا؟!
حالا اینها به کنار ! من نگرانم که این وسط موشک شهاب 3 به جای اینکه به اسرائیل بخورد، با اندکی خطای طبیعی در سینوس زاویۀ پرتاب ، صاف بخورد وسط لبنان. حالا اگر به آن دست چپی بخورد، جهنم ! ولی ... .