علیرضا افتخاری، کریم شیره‌ای، عذر بدتر از گناه
در باب شیرینکاری اخیر آقای علیرضا افتخاری مطلبی در خودنویس نوشته ام که می توانید در اینجا بخوانید.