خدمتی که احمد خاتمی به بشریت کرد، نیوتن نکرد

بنده بارها این مباحث را مطرح کرده ام و باز هم می گویم تا عامه وجدان کند. البته این ها بصیرت می خواهد و در حد فهم آدم های معمولی نیست. آن مردک آمریکایی ، ادیسون را این کفار غربی علم کرده بودند جلوی شهید مطهری ما. بنده هم فصل مبسوطی ایراد کردم که بزنم توی دهنشان. ظاهرا ترجمۀ نطق بنده درست انجام نشده بود و کفار ملعون بعد از استماع طیبات اینجانب شیشکی بسته بودند. بر همۀ امت اسلام، مخصوصا بسیجیان است که روی فن ترجمه کار کنند تا ندای حقیقت که از حلقوم ما در می آید ، به صورت صحیح به گوش آن از خدا بی خبران برسد و جهان را به نور معنویت مزین فرماید.

اگر آن خطابه صحیح ترجمه شده بود، امروز شاهد این نبودیم که نیوتن، آن ملحد فراماسونر را در مقابل احمدآقا خاتمی ِ ما علم کنند. یا للعجب! این کجا و آن کجا! شاعر در غزلی فلسفی می فرماید:

میان ماه من تا ماه گردون .................... تفاوت از زمین تا آسمان است

توضیحا عرض شود که در این بیت منظور آسمان هفتم است، یعنی خیلی خیلی دور. وگرنه تا آسمان اول که راهی نیست.

حالا دشمنان اسلام آمده اند نیوتن را برای ما علم کرده اند. اولا این بابا انگلیسی بوده. نه اینکه انگلیس همه چیزش بد باشد، نه! خیلی چیزهای خوب هم دارد. بنده خودم، ...، حالا ازبحث پرت نشویم. آن مردک انگلیسی با آن چشم های چپولش گفته چرا سیب که از درخت می افتد می آید پایین، نمی رود بالا. خوب بی شعور! سیب اگر پایین نمی افتاد که تو نمی توانستی بخوریش و از گرسنگی تلف می شدی. فکرش را بکنید اگر خدا نظام هستی را طوری خلق کرده بود که همه میوه جات و حیوانات به جای این که بیایند پایین، می رفتند هوا. قیمه و فسنجان هم می رفت هوا. خوب، دیگر نیوتنی باقی می ماند که کفر بگوید؟

دقت کنید. این مباحث دقیق کلامی است که با برهان ارائه می شود. این مردک نیوتن که چماقش کرده اند که بکوبند بر سر مسلمین، حتی یک بار تا امام زاده داوود هم نرفته بود. چهارتا به قول خودش مقاله نوشته بود، این همه بوق های تبلیغاتی غربی سر و صدا راه انداختند که بیا و ببین. همین موسسه چاپ و نشر آثار مرحوم امام الآن بیشتر از بیست سال است که شبانه روز آثار آن مرحوم را چاپ می کند، تمام نمی شود. هیچ عقل سلیمی می تواند این دو را قیاس کند؟

یک قانونی نوشته بود این نیوتن که می گفت اگر یک خرس و یک پَر پرنده را از پشت بام هم زمان رها کنیم، با هم به زمین می رسند. اولا که این قانون را خداوند متعال نوشته، نه تو! ثانیا، ما خودمان امتحان کردیم دیدیم آن طورها هم که غربی ها ادعا می کنند نیست. بنده یک پر را از پشت بام انداختم، به احمد خاتمی هم گفتم بپر. خدا به سر شاهد است در سه سوت احمد آقا مثل گونی ِ کود که از پشت الاغ بیندازند پخش زمین شده بود، ولی پر هنوز روی هوا بود. این هم از این آزمایشت، آقای نیوتن! فکر کردی می توانی تیشه به ریشۀ علما بزنی؟

آن قانون عمل و عکس العملت هم که واقعا مایۀ آبروریزی است. یعنی چی که هر عملی عکس العملی دارد؟ مگر مملکت ولی فقیه ندارد که تو برای خودت عکس العمل نشان بدهی؟ همین احمد خاتمی خودمان، می خواست به بی حجابی عکس العمل نشان بدهد و خون ریزی کند. آخر احمد خیلی خون ریزی دوست دارد. در غزلی عاشقانه سروده بود:

اگر دستم رسد بر ماه گردون .................... بریزم تا قیامت روی آن خون

جلویش را گرفتم. نه با زور، با استدلال. گفتم فکرش را کرده ای که این خون هایی که می خواهی بریزی ، پخش می شود روی آسفالت؟ بعد یک مؤمنی رد می شود ناغافل کف کفشش خونی می شود. بعد اگر کف ِ کفش یک سوراخی داشته باشد، جورابش خونی می شود. بعد با آن جوراب نجس نماز می خواند و نمازش باطل است. آن وقت تو مسؤولی. جواب خدا را چه می خواهی بدهی روز قیامت؟ احمدآقا هم فکر کرد و دید که حرف منطقی جواب ندارد. بفرما آقای نیوتن! این قانونت را هم که آقای خاتمی باطل کرد. باز هم دو قورت و نیمت باقیست؟

بنده منتظرم ببینم این کفار غربی کی دست از عناد با مسلمین برمی دارند؟ با وجود این همه دلایل محکم، باز هم چسبیده اند به ادیسون و نیوتن و بریتنی اسپیرز و چه و چه. مثلا آن آقای سارکوزی که رفته کارلا برونی را گرفته، آیا هرگز در زندگی سراسر خالی از معنویتش، فقط یک بارلذت مصاحبت با این احمد آقای خاتمی ِ ما را چشیده است؟ وا... که نه! اگرچشیده بود به همه دنیا پشت می کرد. البته این را هم اضافه کنم که پشت کردن هم احکامی دارد و همین جوری نیست که هر کس خواست به دنیا و مافیها پشت کند. این ها بحث های دقیق کلامی است و حقا بصیرت می خواهد. این ها چشم هایشان به دیدن مظاهر دنیوی عادت کرده و حقایق را نمی بینند. برای دیدن ماه باید پرده ها را کنار زد. این پرده ها حجاب چشم حقیقت بین ِ ما هستند. بنده خودم در غزلی عرفانی سروده ام:

میان چشم من با ماه گردون ................... حجاب افتاده چون شلوار بر ...


5 Comments:
Anonymous ناشناس said...
میشه بگید منبع نوشتتون چیه یا کیه ؟

Anonymous ناشناس said...
ba dorod be melat va azadi iran az dast in ahrimanha.va marg bar masbah goh va in divaneh akherat.....

پسر کلی خندیدم.به خصوص اون قسمت جاذبه.دمت گرم.

پسر کلی خندیدم.به خصوص با اون قسمت جاذبه.دمت گرم.

Anonymous ناشناس said...
خیلی جالب بود میگم کاش عکس ای یارو را میزدی روی یک کرگدن یا اختاپوس