وقاحت بی پایان
مقالۀ آقای مسعود بهنود با عنوان "دلهره دارم" که در شامگاه عاشورای خونین سال گذشته چاپ شد به گمان من چندش آورترین نوشته ای بود که اززمان کودتای انتخاباتی احمدی نژاد تا کنون به رشتۀ تحریر در آمده است. امروز شبیه همان حرف ها را از سعید رضوی فقیه در تلویزیون فارسی بی بی سی شنیدم و اندیشیدم که آیا وقاحت و رذالت را نقطۀ پایانی هست؟

لطفا آن مقالۀ کذایی را به همراه یادداشتی که همان زمان در این وبلاگ نوشتم بگذارید کنار صحبت های آقای رضوی فقیه. هر دوی این آقایان، یکی پشت بند عاشورای معروف و دیگری بعد از حرکت پیروزمندانۀ مردم در 25 بهمن امسال، جنبش سبز را به خشونت طلبی، تند روی و نهایتا شکست متهم کردند. گفته ها یکی است، درست مثل اینکه معلم بی سواد بی غیرت مزدوری دیکته بگوید و دو شاگرد، یکی خوش خط و دیگری بدخط ، کلمه به کلمۀ آن را روی کاغذ بیاورند. البته آقای بهنود از آن وقت تا هم اکنون آب رودخانۀ تیمز می نوشد، ولی آقای رضوی فقیه به تازگی لبی از آب رود سِن تر فرموده اند. این میان سهم صانع ژاله و محمد مختاری هم گلوله حکومت است و اتهام رادیکالیسم کور از جانب این حضرات.

چند خط از ابتدای آن مقالۀ پلید و چند خط از افاضات اخیر رضوی فقیه را دراینجا می آورم. مقایسه و قضاوت با شما!

بهنود : " ما شکست خوردیم. اهل مدارا و تسامح شکست خوردند، طایفه سمحه و سهله شکست خوردند. این را در همین سکوت سرد، در همین شب های الله اکبری و گلوله و فریاد هم می توان به خود گفت. اگر شادمانیم از آن چه در خیابان ها می گذرد به گمانم شادمانی مان پایدار نیست. امیدوار بودیم که دیگر دادمان را با مشت و گلوله نستانیم، گل به کار می آوریم، این که اول بار دیگری گلوله انداخت از بار غم ما نمی کاهد".

پاسخ این حقیر به مقالۀ فوق الذکر در اینجا

رضوی فقیه: " حرکت 25 بهمن، حداقل در نحوۀ شعارها و بروز اعتراضات یک حرکت تند و رادیکال و خارج از چارچوب های قانون اساسی و حرکتهای مسالمت جویانه بود و با آنچه رهبران جنبش سبز در دو سال گذشته بیان می کردند در تعارض بود. این حرکت های تند نه تنها منجر به تضعیف روحیۀ نیروهای هوادار جمهوری اسلامی، اعم از نیروهای انتظامی یا جریان های سیاسی نمی شود، بلکه شواهد حکایت از آن دارد که به انسجام آنها و به هم پیمان شدنشان علیه حرکت اعتراضی منجر شده [...] ابتکار عمل به دست جناح حاکم افتاده و سپاه و بسیج و کلیه نیروهای نظامی، انتظامی و شبه نظامی انگیزۀ کافی برای برخورد با چنین حرکاتی را خواهند داشت [...] بنابراین ما، بر خلاف آنچه که بعضی از دوستان معتقدند، نه تنها به دستاورد قابل توجهی نرسیدیم بلکه چه بسا دستاوردهای گذشته را هم از دست بدهیم ...".

پاسخهای درخوری به این دلبستۀ نظام در همان برنامه توسط دو مهمان دیگر داده شد.
9 Comments:
Anonymous ناشناس said...
آیا نامی بجز خیانت میتوان بر حرکات این آقایان گذاشت؟ آن مقاله کذایی در آنزمان در جای خود ضربه بزرگی به روحیه مردم زخم خورده در کف خیابان بود. جالب تر اینکه امثال همین آقایان و همفکرانشان دقیقا کسانی هستند که ایرانیان خارج از کشور را متهم به دخالت و تعیین تکلیف برای هموطنان داخل کشور میکنند و خود مزورانه مستقیم و غیر مستقیم برای مردم نسخه میپیچند. یعنی هیچکس حرفی نزند فقط ما و همپالکی هایمان مجاز و به قول معروف "خودی" هستیم و بقیه همه نفاق افکن، خود رای، متوهم، خشونت طلب، افراطی، فسیل،....و هزار برچسب دیگر، هستند.

Anonymous ناشناس said...
مرکز تجمع راهپیمایی روز یکشنبه اول اسفند تهران - ساعت ۳ بعداز ظهر - چهار راه ولی عصر و پارک دانشجو - یعنی نزدیکترین نقطه به خانه میر حسین موسوی در خیابان پاستور - برای آزادی میر حسین موسوی از حصر خانگی. اگر به هر دلیلی امکان آمدن به راهپیمایی را ندارید با ماشین در سطح شهر حرکت کنید، یا فقط در مقابل در خانه خود بایستید.

Anonymous ناشناس said...
دوست گرامی نظر این هر دو که نام بردید بیش از هر چیز بر داشتن یک برنامه مشخص برای ادامه ی مبارزه تاکید داشت ، یا مسالنت آمیز یییا خشن ، یکی از دو راه.

Anonymous ناشناس said...
فراموش نکنیم بهنود قبل از سیرآب شدن از رود تایمز از رودخانه کثیف روحانیون تا مغز استخوان انگلیسی و قشری دوران سیاه جهل حوزه ومنبر سیرآب میشد......

Anonymous ناشناس said...
دقیقا"...خوشحالم که یکنفر در دنیای نت این حرفهای رضوی فقیه راهایلایت کرد. اینها به دنیای ازاد که می رسند بدتر می شوند.خوف می کنند.

Anonymous ناشناس said...
هر دوی آنها و مثل آنها هیچ اطلاعی از سرکوب شدید و وحشیانه ی حکومت ندارند و اعتراضات دیگر نقاط دنیا را ندیدند آقایان وقایع بریتانا را در چند ماه پیش یادشان رفته که دانشجویان و جوانان چه بلایی برسر شهر و ساختمان ها و خیابان ها آوردند یا فرانسه ی چند سال پیش که چندید ماشین به آتش کشیده شد؟ آنها متمدن و خشونت طلبیم که به خاطر تییرگس سطل آتش میزنیم؟
آیا پلیس هم به انها شلیک کرده بود؟ آیا بسیجی مسلح داشتند؟ آیا موتوی ها با زنجیر و شلنگ آنها را زدند؟
بهنود همیشه خشنود کجا بود؟ رضوی فقیه که موضعش روشن است به دنبال ارزش های ناب ابتدای انقلاب میگررد و حکومت اصلاحطلبانه ی ولایی!!!

سیاست بی.بی.سی برای من و خیلی های دیگر رسوا شده است که به اسم مستقل بودن آب در آسیاب ج.ا میریزد

Anonymous ناشناس said...
این رو بدون تا زمانیکه سازمان مجاهدین و سلطنت طلبها خود را با سبزها قاتی میکنن و به طرفداری از جنبش سبز تظاهر میکنند،نه تنها به نتیجه نمیرسید،بلکه رژیم بهترین استفاده رو از این ها میکنه در واقع وجود مجاهدین و سلطنت طلبها فقط به نفع خامنه ایست.شما خوب میدونید که مردم چشم دیدن سازمان مجاهدین و سلطنت طلبها رو ندارن.میبینی که هر روز دارن فیلم روبوسی رجوی رو با صدام نشون میدن.من بهت قول میدم هر وقت جرس حسابش رو از اینها جدا کرد به پیروزی میرسه و خامنه ای گورش رو گم میکنه.

Anonymous ناشناس said...
نکته دیگری که برای من جالب است .رضوی فقیه بعد از انتخابات 88 به 4.5 سال زندان محکوم شد.اما ایشان زندان که نرفت هیچ چندین بار در اوج سرکوب ها از تهران با BBC از طریق تلفن مصاحبه می کرد جالب اینکه ایشان بدلیل این مصاحبه ها نه تنها دستگیر نشد در صورتیکه بسیاری دیگر دستگیر شدند بلکه انگار 4.5سال حبس هم بخشیده شده و اجازه خروج هم به ایشان داده شده است .
لطفا انهاییکه دسترسی به ایشان دارند از ایشان بخواهند در اینمورد توضیح دهند !!

Anonymous محمد دلخواسته said...
نکته دیگری که برای من جالب است .رضوی فقیه بعد از انتخابات 88 به 4.5 سال زندان محکوم شد.اما ایشان زندان که نرفت هیچ چندین بار در اوج سرکوب ها از تهران با BBC از طریق تلفن مصاحبه می کرد جالب اینکه ایشان بدلیل این مصاحبه ها نه تنها دستگیر نشد در صورتیکه بسیاری دیگر دستگیر شدند بلکه انگار 4.5سال حبس هم بخشیده شده و اجازه خروج هم به ایشان داده شده است .
لطفا انهاییکه دسترسی به ایشان دارند از ایشان بخواهند در اینمورد توضیح دهند !!